Alergia a imunitný systém

So vznikom alergie úzko súvisí náš imunitný systém. Imunitný systém je štruktúra, ktorá stráži naše telo pred agresívnymi útočníkmi ako mikróby (vírusy či baktérie), parazity (červy) alebo chemikálie. Keby sme nemali imunitný systém, títo agresori prichádzajúci do kontaktu s naším telom by ho poškodili a dokonca by mohli spôsobiť našu smrť.

Imunitný systém si môžete predstaviť ako obrannú armádu rozmiestnenú v celom tele a neustále skúmajúcu všetky látky a častice prichádzajúce do kontaktu s telom. Vojakmi tejto armády sú rozličné typy buniek. Podobne ako v armáde, každá z týchto buniek má jasne definovanú úlohu, Keď bunky imunitného systému pracujú, rešpektujú určitú hierarchiu (niektoré sú generáli, iní dôstojníci, elitné jednotky alebo radoví vojaci).

Medzi bunky imunitného systému patria:

T pomocné lymfocyty


Tiež známe ako Th lymfocyty alebo Th bunky sú generáli tejto obrannej armády. Keď príde telo do kontaktu s agresívnymi útočníkmi, oznámia všetkým ostatným bunkám kedy a ako brániť.

B lymfocyty


Známe aj ako B bunky sú dôstojníci pod vedením Th buniek. Produkujú špecializované zbrane na boj proti nepriateľovi. Tieto zbrane sa nazývajú protilátky alebo imunoglobulíny. B bunky môžu produkovať päť rôznych typov protilátok nazývaných imunoglobulín (Ig) G, M, A, E a D. Voči každému agresorovi zvlášť T bunka inštruuje B bunku, aký typ protilátok musí produkovať. Tvorba protilátok je vysoko špecializovaný proces, v ktorom je každá protilátka vyrobená tak, aby dokonale zasiahla agresora. Je to veľmi dôležité, pretože úlohou protilátok je pomôcť imunitným bunkám rozpoznať agresora a teda musia byť schopné identifikovať ich s vysokou presnosťou.

Dendritické bunky


Sú strážna služba. Jej úlohou je spozorovať akéhokoľvek agresora, ktorý sa snaží vstúpiť do tela. Tieto bunky majú dlhé výčnelky, ktoré formujú tesnú sieť. Žiadna látka vstupujúca do nášho tela nesmie prejsť nespozorovaná touto sieťou. Avšak dendritické bunky sú radoví vojaci, ktorí útočníka nemôžu zabiť. Všetko, čo môžu urobiť, je imobilizovať niektorých votrelcov a varovať vodcu armády (T bunku), že organizmus bol napadnutý.

Žírne bunky - mastocyty


Sú regulérni vojaci. Majú zásadnú úlohu v alergickej reakcii. Tieto bunky nemôžu agresorov zabiť, ale ich úlohou je zadržať inváziu nepriateľa pokiaľ ho neprídu zničiť špecializované sily. Ich úlohou je tiež uľahčiť vstup týchto síl na bojové pole.

Uvoľnením rýchlo účinkujúcich látok, ktoré spôsobia zmeny vo vašom tele, vytvoria žírne bunky nepriateľské prostredie pre agresorov. Žírne bunky majú tieto látky uskladnené vo svojich granulách a po obdržaní signálu o prítomnosti nepriateľa ich môžu uvoľniť v priebehu minút. Histamín je najdôležitejšia z látok žírnych buniek a je jedným z hlavných zodpovedných za prejavy pozorovateľné počas alergickej reakcie.

Eozinofily


Sú trénovaní zabijaci. Ich zbrane sú agresívne látky uskladnené v granulách vo vnútri buniek. Po uvoľnení z bunky môžu tieto látky zabiť útočníka.