Aktuálne peľové spravodajstvo SR

Borovicovité

Výber kraja

Textový komentár peľovej situácie na území Slovenskej republiky

Tabuľka koncentrácie alergénov v ovzduší (priemerné týždenné hodnoty)

Koncentrácia alergénov:

 • Nulová (0 častíc/m3)
 • Veľmi nízka (1 -5 častíc/m3)
 • Nízka (6 - 30 častíc/m3)
 • Stredná (31 - 50 častíc/m3)
 • Vysoká (50 - 150 častíc/m3)
 • Veľmi vysoká (viac ako 150 častíc/m3)

Očakávaná prognóza koncentrácie:

 • Zvýšenie koncentrácie
 • Koncentrácia ustálená, možné zvýšenie
 • Koncentrácia ustálená
 • Koncentrácia ustálená, možné zníženie
 • Zníženie koncentrácie

Upozornenia na výskyt alergénov v ovzduší

Zaregistrujte sa a vyberte si alergény na ktoré ste alergický, www.alergia.sk vás prostredníctvom e-mailu oboznámi s ich prvým výskytom na území SR.

Peľový monitoring zabezpečuje monitorovacia stanica RÚVZ Košice, RÚVZ Banská Bystrica.
Za správnosť zodpovedá koordinačné pracovisko PIS RÚVZ Banská Bystrica.