Peľová situácia v 32. týždni 2019

Peľová situácia v SR za 32. týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska

trávy lipnicovité, palina, ambrózia ,  pŕhľavovité,  štiav, skorocel, mrlík, mrkvovité a astrovité,

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska  peľ slabo alergizujúcej pŕhľavy . Denné koncentrácie peľu palina a ambrózie , najvýznamnejších alergénov pre najbližšie týždne, výrazne stúpli na celom území Slovenska. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých  dosahoval už len nízke koncentrácie. Vo veľmi vysokých hladinách sa udržiavali denné koncentrácie  spór húb (plesní). Najvyššie koncentrácie peľu paliny zachytili v Banskej Bystrici  109 peľových zŕn  v mvzduchu, v Bratislave,  Žiline  a v Nitre 65 peľových zŕn  v mvzduchu . Denné koncentrácie peľu  inváznej ambrózie výraznejšie narástli najmä v teplejších oblastiach Slovenska, pričom najvyššie denné koncentrácie jej peľu zachytila monitorovacia stanica v Nitre – 59 peľových zŕn  v mvzduchu., v Bratislave 55 peľových zŕn  v mvzduchu  a v Trnave 36 peľových zŕn  v mvzduchu . Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavy zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici 192 peľových zŕn  v mvzduchu , v Žiline 260 peľových zŕn  v mvzduchu ,v Bratislave 164 peľových zŕn  v mvzduchu  a v Nitre 154  peľových zŕn  v mvzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ  mrlíka, skorocelu, štiavu, rastlín z čeľadí astrovitých a mrkvovitých.  Denné hladiny spór húb (plesní) sa udržali vo veľmi vysokých koncentráciách  a  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné koncentrácie po dažďoch a oteplení  vždy výrazne  narastajú .      

Prognóza  peľovej situácie v SR - 33 . týždeň 2019 

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých  skončila.  Dominantným najsilnejším alergénom bude peľ paliny  a ambrózie, ktorých denné koncentrácie dosiahnu vysoké  hladiny  na väčšine územia Slovenska. Denné koncentrácie peľu slabo alergizujúcej pŕhľavy  sa udržia vo veľmi vysokých hladinách.. Ustálené budú denné koncentrácie peľu  „ burín“ – skorocelu, štiavu a mrlíkov . Koncentrácie spór húb (plesní) budú naďalej dosahovať veľmi vysoké koncentrácie. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, očakávame nárast denných koncentrácií peľu. Pokles denných hladín peľu bude  lokálne ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou.  

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA.. 

 

Návrat