ALERGICKÁ REAKCIA

ALERGICKÁ REAKCIA

Je neprimeranou reakciou organizmu na kontakt s látkami, ktoré ju spúšťajú – alergénmi. Alergická reakcia sa skladá z niekoľkých fáz:

  • kontakt s alergénom cez kožu, sliznice, prienik alergénu do organizmu
  • kontakt alergénu s bunkami v organizme, ktoré sprostredkúvajú alergickú reakciu v organizme
  • uvoľnenie látok z buniek, ktoré spôsobujúcich príznaky alergie – tzv. mediátory (histamín a iné)
  • príznaky alergie – opuch slizníc, dusenie, kašeľ, svrbenie kože, slizníc a ďalšie

Atopia

Atopia je vrodená náchylnosť k alergickým ochoreniam (odborný termín genetická predispozícia). U nositeľa tejto vlohy sa v priebehu života môžu prejaviť rôzne alergické ochorenia. Za určitých priaznivých okolností sa však tieto vôbec nemusia prejaviť. Je predmetom mnohých výskumov zistiť, ako by sa dalo predísť vzniku alergie. Aj keď existujú niektoré odporúčania (vyhýbanie sa fajčeniu, spôsob stravovania, požiadavky na zdravé životné prostredie), univerzálny recept nie je. Čo sa však dá ovplyvniť, je priebeh a vývoj už vzniknutého ochorenia (včasná a systematická liečba, životospráva, prostredie).

Anafylaktická reakcia

Anafylaktická reakcia predstavuje najzávažnejšiu formu alergie. Dochádza pri nej k celkovej reakcii organizmu (prejavy z viacerých telesných orgánov), ktoré môžu vyústiť až do šokovej reakcie (anafylaktický šok) s bezprostredným ohrozením života. Hlavné príčiny anafylaxie:

  • Lieky: hlavne v injekčnej forme
  • Bodnutie hmyzom: u nás prevažne včela, osa, sršeň
  • Potraviny: napríklad arašidy, oriešky, morské plody, veľmi individuálne