PEĽOVÉ SPRAVODAJSTVO

Pri pátraní po príčine ťažkostí alergika pomocou testov vieme zistiť, na ktoré alergény je pacient precitlivený. Či sú však alergény, na ktoré má pacient zistenú precitlivenosť, príčinou jeho ťažkostí, nie je vždy isté. Je potrebné porovnať  výskyt zistených alergénov v prostredí s prítomnosťou ťažkostí pacienta v danom čase. V testoch môžeme zistiť napríklad skrytú precitlivenosť (latentnú senzibilizáciu) – pozitivitu na alergény, ktoré však naživo nehrajú úlohu. Príčinou môže byť nízky stupeň precitlivenosti, ktorý ešte nespôsobuje zjavné ťažkosti. Inou príčinou môže byť neprítomnosť daného alergénu v prostredí v danom čase (napríklad pri alergii na peľ tráv táto nie je príčinou ťažkostí mimo peľovej sezóny). Existuje aj skrížená precitlivenosť – testy reagujú na príbuzné skupiny alergénov, ktoré sa však naživo neuplatňujú.

Pri hodnotení peľovej alergie sú neoceniteľnou pomôckou údaje o priebehu peľovej sezóny, o výskyte konkrétnych druhov peľu v jednotlivých obdobiach peľovej sezóny. Na Slovensku – a aj inde v Európe a vo svete – sa monitoruje denná hladina peľu. Na Slovensku existuje šesť monitorovacích staníc dennej hladiny peľu, ktorá sa meria od včasnej jari do neskorej jesene (nemeria sa počas zimných mesiacov z technických dôvodov). Tieto stanice sú zaradené do systému regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Namerané hodnoty za uplynulý týždeň aj s komentárom sú zverejnené na našej stránke (www.pelovespravodajstvo.sk). Je dôležité, aby pacient sledoval a podľa možností si aj zapisoval, kedy má ťažkosti.

Viesť si zápisník príznakov je možné aj priamo na tejto webovej stránke. Pri kontrole lekárom tieto dáta umožňujú sa zamerať na alergény prítomné v prostredí v čase ťažkostí, alebo naopak vylúčiť iné alergény ako nevýznamné. Pomocou týchto dát sa hodnotí aj účinnosť liečby, ktorá sa dá pružne upraviť podľa aktuálneho priebehu. Dôležitým údajom je aj miesto pobytu pacienta. Pri pohybe v rámci regiónu rozdiely v hladine peľu nebývajú príliš veľké (peľ sa zanáša vzdušnými prúdmi na desiatky kilometrov). V dnešnej globalizovanej dobe mnohí ľudia však cestujú aj na veľmi veľké vzdialenosti, medzi krajinami aj kontinentami a tam už sú rozdiely v hladine aj druhovom zastúpení peľových a iných alergénov podstatné.