Alergická reakcia

Alergická reakcia je vo svojej podstate pomýlená reakcia tela. Pri alergii imunitný systém bojuje proti látkam, ktoré v skutočnosti nepredstavujú pre naše telo žiadne ohrozenie a teda nie sú agresormi, za ktoré ich imunitný systém považuje. Tieto látky sú vo všeobecnosti nazývané alergény. Môžu to byť peľové zrná, roztoče, ktoré žijú v domácom prachu alebo múke, plesne, sekréty zvierat (napr. sliny mačky), potraviny, lieky atď.

Senzibilizácia (alebo prečo nemáte symptómy od prvého kontaktu s látkou, na ktorú ste alergický). Podstatnou informáciou je, že vaše ochorenie vypuklo nejaký čas pred tým ako ste spozorovali nejaké príznaky. Skutočný začiatok bolo prvé stretnutie s alergénom. Počas senzibilizácie neprebieha skutočný boj medzi telom a alergénom. Je to len príprava imunitného systému na boj proti agresorovi pre prípad, že jeho atak bude pretrvávať alebo sa bude opakovať. Senzibilizácia je tichý proces vnútri tela, ktorý sa deje bez akéhokoľvek upozornenia. Môže trvať dni, týždne či mesiace, kým naše telo rozpozná alergén, určí ho za agresora v našom organizme a vytvorí potrebné protilátky pre boj s ním.

Čo sa deje počas akútnej alergickej reakcie?

Veľa príznakov počas alergického ataku je zapríčinených zmenami, ktoré navodí látka nazývaná histamín.

  • Histamín zapríčiní rozšírenie krvných ciev: spravidla sa jedná o začervenanie niektorých častí tela (koža, oči, nos, či sliznica) vzhľadom na typ alergie

  • Histamín robí steny vašich krvných ciev prestupnejšie: najčastejšími prejavmi býva opuch alebo výskyt pupencov. Opuchy môžeme spozorovať na koži, nosnej sliznici, čo vedie k pocitu upchatého nosa, či na výstelkách dýchacích ciest, čo vedie k ťažkostiam s dýchaním.

  • Histamín dráždi nervy, s ktorými prichádza do kontaktu: ide hlavne o reakcie ako svrbenie, kýchanie či kašeľ, ktorými sa telo snaží odstrániť agresora z tela. Pri dráždení nervov v čreve dochádza ku kŕčom a hnačke.

  • Histamín stimuluje produkciu hlienu v orgánoch, kde sú hlienové žliazky prítomné (nos, dýchacie cesty, tráviaci trakt): to vedie k vodnatému výtoku, tvorbe sĺz, hlienov v prieduškách (čo stimuluje kašeľ). Pri astme môže dôjsť i k sťaženému dýchaniu.

  • Histamín stimuluje svalstvo v dýchacích cestách a v tráviacom trakte ku kontrakcii – stiahnutiu: ktoré vedie k zúženiu dýchacích ciest a problémom s dýchaním, v prípade tráviaceho traktu pociťujeme brušné kŕče

Čo sa deje počas predĺženého alergického ataku?

Ak ste vystavený alergénu počas dlhšieho obdobia, vaše príznaky sa zosilňujú. Je to spôsobené tým, že váš imunitný systém pokračuje v dodávke viacerých protilátok pokúšajúcich sa bojovať proti alergii. Akcia nových buniek na mieste alergického konfliktu zosilňuje príznaky, ktoré pociťujete počas akútneho ataku.