Kontinuita liečby

Donedávna prevládal trend liečiť antihistaminikami príznaky alergie, a to len do odoznenia jej príznakov. Súčasné poznatky a výsledky klinického skúšania podporujú koncepciu tzv. kontinuálnej liečby antihistaminikami. Koncepcia kontinuálnej liečby predpokladá liečbu antihistaminikami počas celého trvania peľovej sezóny s cieľom ovplyvniť mechanizmus vývoja alergie a nielen jej príznaky. Alergológovia zdôrazňujú potrebu celoročnej liečby nových a stále agresívnejších druhov alergie. Výhodou celoročnej liečby je okrem iného to, že podľa výskumov klesá pri dlhodobom užívaní antihistaminík chorobnosť pacienta aj v súvislosti s inými ochoreniami (chrípka a pod.)