PRÍZNAKY ALERGIE

PRÍZNAKY ALERGIE

Môžu byť rôznorodé podľa druhu alergie a typu alergénu, ktorý ju spúšťa, podľa postihnutého orgánou (či viacerých orgánov), bývajú výrazne modifikované prítomnosťou iných ochorení a liekmi, ktoré pacient užíva z iných dôvodov.

  • Alergia dýchacích ciest: vodnatý výtok z nosa, kýchanie, svrbenie sliznice nosohltanu, upchávania nosa, bolesti hlavy, pocit sťaženého dýchania, hlavne pri výdychu, pískanie pri dýchaní, tlak na hrudníku, kašeľ.
  • Očné prejavy: slzenie, vodnatý výtok z očných spojiviek, pocit rezania, svrbenia očí, svetloplachosť.
  • Tráviaci trakt: kŕčovité bolesti brucha, „krútenie“ v bruchu, hnačka, nevoľnosť, vracanie.
  • Koža: výsyp, žihľavka, opuch, svrbenie pokožky. Svrbenie (pruritus) patrí medzi charakteristické prejavy alergie, sprostredkuje ho látka histamín, ktorá sa uvoľňuje v tele pri alergickej reakcii.
  • Celkové prejavy: slabosť, únava, ospalosť, závrat, bolesti hlavy.

Podozrenie na alergiu vzniká, ak sa určité príznaky opakujú za rovnakých okolností:

  • nádcha v peľovej sezóne, dýchacie ťažkosti viazané na rovnaké miesto, či zariadenie miestnosti, tráviace alebo kožné prejavy po rovnakých potravinách.

Ďalším podozrivým príznakom je nadmerná, prehnaná reakcia na bežné podnety:

  • silný kašeľ,
  • vodnatá nádcha,
  • tráviace ťažkosti,
  • podráždenie pokožky, vyrážka.

Kľúčovým bodom je potvrdenie kauzálnej (príčinnej) súvislosti medzi podnetom a príznakmi. Príznaky alergie spúšťa kontakt s alergénom, pri vylúčení kontaktu príznaky ustupujú. Samozrejme, nie vždy je súvislosť jasná na prvý pohľad, situáciu môže komplikovať prítomnosť iných ochorení, liečba, meniace sa podmienky prostredia.

Úlohu hrá aj časový faktor: niektoré príznaky sú včasné, bezprostredné, iné sa môžu objaviť s určitým časovým odstupom. V tomto pátraní je nezastupiteľná úloha samotného pacienta: vytipovať možné príčiny svojich ťažkostí. Lekár mu pomáha cielenými otázkami, pomáha mu analyzovať možné príčiny. Len sám pacient však vie, v akom prostredí sa pohybuje, s čím prichádza do kontaktu, ako sa stravuje, za akých okolností vznikajú jeho ťažkosti.

Sú ľudia, ktorí prichádzajú k lekárovi pripravení, vedia poskytnúť rad údajov, vedia popísať svoje ťažkosti aj okolnosti ich vzniku, vedia na aké ochorenia sa liečia, aké lieky užívajú, niekedy si prinesú so sebou aj pripravené poznámky. V takom prípade pomáhajú nielen lekárovi, ale hlavne sebe a zvyšujú šancu na úspech diagnostiky a liečby. Na druhej strane, žiaľ, množstvo pacientov prichádza k lekárovi s veľmi hmlistou predstavou o svojom stave, na väčšinu otázok nevedia primerane odpovedať, niekedy majú pri hlbšom pátraní dokonca sklon reagovať podráždene alebo sa uraziť. Základom vyšetrenia pri pôvode alergií však nie sú zázračné diagnostické a laboratórne metodiky, ale práve dôkladný rozbor okolností vzniku a priebehu ochorenia (anamnéza).

Popísané príznaky sa nevyskytujú výlučne len pri alergických ochoreniach, obdobné príznaky môžu byť spôsobné aj inou príčinou ako je alergia. Výtok z nosa, nádcha či kašeľ môžu byť rovnaké pri alergii ako pri infekcii alebo po vdýchnutí cudzieho telesa či dráždivej látky. Nevoľnosť, kŕče v bruchu, hnačka či vracanie môžu mať veľmi rozdielne príčiny. Kožné prejavy, výsyp, vyrážka okrem alergie bývajú aj pri najrôznejších iných kožných ochoreniach, alebo môžu byť vonkajším príznakom ochorenia vnútorných orgánov. Pri nežiaducich účinkoch liekov alergia je len jednou z možných príčin, dokonca ani nie najčastejšou. Preto sú mimoriadne dôležité okolnosti, za akých sa ťažkosti objavujú, ich priebeh, charakter a rad doplňujúcich údajov. Na základe týchto možno vytipovať príčinu ťažkostí a ďalej ju overiť a analyzovať pomocou ďalších vyšetrení.